افزایش ظرفیت مراکز شهید رجایی و شاهد

ظرفیت مراکز شهید رجایی و شاهد افزایش یافت . متقاضیان این مراکز میتوانند با مراجعه به شرکت تیام تک و سایر نمایندگی ها جهت ثبت نام اینترنت پرسرعت آسیاتک ، برترین ارائه دهنده اینترنت پرسرعت کشور اقدام نمایند .

تماس با ما
پیام شما با موفقیت ارسال شد.