لیست تعرفه های اکانتینگ آنلاین

پلن های Dual (استاندارد+HotSpot)
نام پلن پلن ۱ پلن ۲ پلن ۳ پلن ۴ پلن ۵ پلن ۶ پلن ۷
مدت ۱۲+۲=۱۴ ماه ۱۲+۲=۱۴ ماه ۱۲+۲=۱۴ ماه ۱۲+۲=۱۴ ماه ۱۲+۲=۱۴ ماه ۱۲+۲=۱۴ ماه ۱۲+۲=۱۴ ماه
تعداد کاربر قابل ثبت ۱۰ ۳۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ نامحدود
تعداد کاربر مجاز آنلاین ۱۰ ۲۰ ۷۰ ۱۵۰ ۴۰۰ ۸۰۰ ۲۰۰۰
محدودیت گزارش گیری ۱ ماه ۲ ماه ۳ ماه ۳ ماه ۶ ماه ۶ ماه یکسال
پشتیبانی تیکت تیکت تیکت تیکت تیکت تیکت تیکت
پیامک رایگان ۳۵۰ پیامک ماهانه ۴۵۰ پیامک ماهانه ۵۵۰ پیامک ماهانه ۷۰۰ پیامک ماهانه ۹۰۰ پیامک ماهانه ۱۳۰۰ پیامک ماهانه ۲۸۰۰ پیامک ماهانه
قیمت ۱۸۰.۰۰۰ تومان ۲۸۸.۰۰۰ تومان ۶۷۲.۰۰۰ تومان ۱.۰۳۲.۰۰۰ تومان ۱.۷۸۸.۰۰۰ تومان ۲.۷۳۶.۰۰۰ تومان ۴.۹۹۲.۰۰۰ تومان

- امکان اتصال تعداد نامحدود روتر (NAS) به هر پلن

- اضافه شدن پیامک های رایگان به صورت ماهانه

- در صورت تمایل به استفاده از پلن های بالاتر با ما تماس بگیرید

تماس با ما
پیام شما با موفقیت ارسال شد.