مناطق تحت پوشش

از آنجایی که سرویس ADSL بر روی تلفن ثابت فعال می شود ملاک بررسی پوشش یا عدم پوشش سرویس ADSL خط تلفن می باشد که هر خط تلفن به دو بخش پیش شماره و شماره تقسیم می شود مثلاً شماره تلفن ۸۲۴۸۲۰۴ که پیش شماره آن ۸۲۴ و ۸۲۰۴ شماره می باشد.

شما با اطلاع از پیش شماره خود می توانید مرکز مخابراتی تلفن خود را مشخص کنید که در جدول زیر لیست مراکز مخابراتی تحت پوشش تیام نت به همراه پیش شماره های آنها آمده است.

ابرکوه
شهر کدشهر نام مرکز مخابراتی پیش شماره های تحت پوشش نحوه واگذاری پورت
ابرکوه ۰۳۵ فلاح زاده ۳۲۸۳ – ۳۲۸۲ فوری
اردکان
شهر کدشهر نام مرکز مخابراتی پیش شماره های تحت پوشش نحوه واگذاری پورت
اردکان ۰۳۵ خاتمی ۳۲۲۵ – ۳۲۲۴ – ۳۲۲۳ – ۳۲۲۲ فوری
بافق
شهر کدشهر نام مرکز مخابراتی پیش شماره های تحت پوشش نحوه واگذاری پورت
بافق ۰۳۵ ملاییان ۳۲۴۳ – ۳۲۴۲ فوری
بهاباد
شهر کدشهر نام مرکز مخابراتی پیش شماره های تحت پوشش نحوه واگذاری پورت
بهاباد ۰۳۵ ابوذر ۳۲۴۷ فوری
تفت
شهر کدشهر نام مرکز مخابراتی پیش شماره های تحت پوشش نحوه واگذاری پورت
تفت ۰۳۵ امام خمینی ۳۲۶۲ فوری
مهریز
شهر کدشهر نام مرکز مخابراتی پیش شماره های تحت پوشش نحوه واگذاری پورت
مهریز ۰۳۵ حمزه طباطبایی ۳۲۵۲-۳۲۵۳ فوری
میبد
شهر کدشهر نام مرکز مخابراتی پیش شماره های تحت پوشش نحوه واگذاری پورت
میبد ۰۳۵ اعرافی ۳۲۳۳-۳۲۳۴ فوری
حائری ۳۲۳۲  فوری
سلمان ۳۲۳۵ فوری
یزد
شهر کدشهر نام مرکز مخابراتی پیش شماره های تحت پوشش نحوه واگذاری پورت
یزد ۰۳۵ آزادگان ۳۷۳۰ – ۳۷۲۳ – ۳۷۲۲ – ۳۷۲۱ – ۳۷۲۰ فوری
امام خمینی ۳۶۲۷ – ۳۶۲۶ – ۳۶۲۲  فوری
روح پرور   ۳۶۲۹ – ۳۶۲۸ – ۳۶۲۴ – ۳۶۲۳ با اولویت ثبت نام
شهرک صنعتی خضرآباد  ۳۷۲۷ فوری
صدوقی ۳۷۳۳ – ۳۷۲۸ – ۳۷۲۶ – ۳۷۲۵ – ۳۷۲۴ فوری
کوثر ۳۸۳۸ – ۳۸۳۳ – ۳۸۲۸ – ۳۸۲۳ – ۳۸۲۲ با اولویت ثبت نام
مطهری ۳۵۲۸ – ۳۵۲۶ – ۳۵۲۵ – ۳۵۲۴ – ۳۵۲۳ – ۳۵۲۲ فوری
مفتح ۳۸۲۱ – ۳۸۲۰ فوری
هفت تیر ۳۸۲۷ – ۳۸۲۶ – ۳۸۲۵ – ۳۸۲۴ با اولویت ثبت نام

توجه داشته باشید که وجود پیش شماره شما در جداول بالا به منزله ارائه سرویس ADSL به شما نمی باشد ، سرویس ADSL بر روی زوج سیم تلفن ارائه می شود و امکان ارائه ADSL به خطوط تلفنی که بر روی بسترهای PCM  ، کافو های نوری و ریموت فراهم نمی باشد.

تماس با ما
پیام شما با موفقیت ارسال شد.